جستجوی پیشرفته در این گروه

قیمت
ریال ریال
مرتب سازی براساس: فقط نمایش کالاهای موجود

محصولات یافت شده

مقاومت 0 اهم (5 تایی)
5.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 47 اهم (5تایی)
5.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 100 اهم (5تایی)
5.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 330 اهم (5تایی)
5.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 470 اهم (5تایی)
5.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 1 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 2.2 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 10 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 33 کیلو اهم (5تایی)
5.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 100 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 150 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 1 مگا (5تایی)
0.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
مقاومت 1.5 مگا (5تایی)
5.000 موجود ۳۶,۰۰۰ ریال
دیود 4007 (5 تایی)
5.000 موجود ۶۳,۰۰۰ ریال
دیود شیشه‌ای 4148 (5 تایی)
5.000 موجود ۴۵,۰۰۰ ریال
ترانزیستور 2N5551 (پنج تایی)
4.000 موجود ۵۴,۰۰۰ ریال
ترانزیستور 2N3906 ( پنج تایی)
4.000 موجود ۵۴,۰۰۰ ریال
ترانزیستور BD138 (پنج تایی)
4.000 موجود ۱۵۳,۰۰۰ ریال
ترانزیستور BD139 (پنج تایی)
4.000 موجود ۱۵۳,۰۰۰ ریال
فرستنده مادون قرمز (IR) (پنج تایی)
4.000 موجود ۱۴۴,۰۰۰ ریال
گیرنده مادون قرمز (IR) (پنج تایی)
4.000 موجود ۱۴۴,۰۰۰ ریال
LED زرد (10 تایی)
5.000 موجود ۴۵,۰۰۰ ریال
LED قرمز (10 تایی)
5.000 موجود ۴۵,۰۰۰ ریال
LED سبز (10 تایی)
5.000 موجود ۴۵,۰۰۰ ریال
بازر
4.000 موجود ۱۴۴,۰۰۰ ریال
ولوم 10 کیلو
4.000 موجود ۹۰,۰۰۰ ریال
خازن 100 میکرو فاراد
4.000 موجود ۹۰,۰۰۰ ریال
خازن 1000 میکرو فاراد
5.000 موجود ۹۰,۰۰۰ ریال
خازن 4700 میکرو فاراد
0.000 موجود ۹۰,۰۰۰ ریال