جستجوی پیشرفته در این گروه

قیمت
ریال ریال
مرتب سازی براساس: فقط نمایش کالاهای موجود

محصولات یافت شده

مستطیل چوبی
0.000 موجود ۶۳,۰۰۰ ریال
مستطیل چوبی هرزگرد-سروو
0.000 موجود ۷۲,۰۰۰ ریال
رابط موتور زرد چوبی
0.000 موجود ۴۵,۰۰۰ ریال
دسته کنترل چوبی
0.000 موجود ۱۸۰,۰۰۰ ریال
لینک چوبی
0.000 موجود ۱۵,۰۰۰ ریال
نبشی فلزی در
0.000 موجود ۱۵,۰۰۰ ریال
پیچ و مهره 2 میل سرو (4 تایی)
0.000 موجود ۸۵,۰۰۰ ریال
پیچ و مهره 3 میل کوتاه (20تایی)
0.000 موجود ۱۳۵,۰۰۰ ریال
پیچ و مهره 3 میل بلند (10تایی)
0.000 موجود ۵۷,۰۰۰ ریال
پیچ گوشتی
0.000 موجود ۶۳,۰۰۰ ریال
ماژول NRF24L01
0.000 موجود ۷۵۰,۰۰۰ ریال
سروو موتور
0.000 موجود ۹۵۰,۰۰۰ ریال
کابل مادگی به مادگی (10 تایی)
0.000 موجود ۲۹۰,۰۰۰ ریال
پایه نگهدارنده SRF04
0.000 موجود ۲۴۰,۰۰۰ ریال
جویستیک
0.000 موجود ۶۵۰,۰۰۰ ریال
چرخ هرزگزد
0.000 موجود ۱۵۰,۰۰۰ ریال
موتور زرد
0.000 موجود ۴۸۰,۰۰۰ ریال
چرخ موتور
0.000 موجود ۱۴۰,۰۰۰ ریال
آردوینو مدل UNO
0.000 موجود ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جاباطری (4تایی)
0.000 موجود ۱۱۰,۰۰۰ ریال
لینک چوبی
0.000 موجود ۱۵,۰۰۰ ریال
نبشی فلزی در
0.000 موجود ۱۵,۰۰۰ ریال
پیچ و مهره 2 میل سرو (4تایی)
0.000 موجود ۸۵,۰۰۰ ریال
پیچ و مهره 3 میل کوتاه (20تایی)
0.000 موجود ۱۳۵,۰۰۰ ریال
پیچ و مهره 3 میل بلند (10تایی)
0.000 موجود ۵۷,۰۰۰ ریال
پیچ گوشتی
0.000 موجود ۶۳,۰۰۰ ریال
ماژول مادون قرمز
0.000 موجود ۵۰۰,۰۰۰ ریال
SRF04
0.000 موجود ۹۵۰,۰۰۰ ریال
سروو موتور
0.000 موجود ۹۵۰,۰۰۰ ریال
کی‌پد
0.000 موجود ۴۵۰,۰۰۰ ریال