جستجوی پیشرفته در این گروه

قیمت
ریال ریال
مرتب سازی براساس: فقط نمایش کالاهای موجود

محصولات یافت شده

مقاومت 4.7 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقاومت 10 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقاومت 33 کیلو اهم (5تایی)
5.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقاومت 100 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقاومت 150 کیلو اهم (5تایی)
0.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقاومت 1 مگا (5تایی)
0.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقاومت 1.5 مگا (5تایی)
5.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
دیود 4007 (5 تایی)
5.000 موجود ۲۰۰,۰۰۰ ریال
دیود شیشه‌ای 4148 (5 تایی)
5.000 موجود ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ترانزیستور 2N5551 (پنج تایی)
4.000 موجود ۳۰۰,۰۰۰ ریال
ترانزیستور 2N3906 ( پنج تایی)
4.000 موجود ۳۰۰,۰۰۰ ریال
ترانزیستور BD138 (پنج تایی)
4.000 موجود ۵۰۰,۰۰۰ ریال
ترانزیستور BD139 (پنج تایی)
4.000 موجود ۵۰۰,۰۰۰ ریال
فرستنده مادون قرمز (IR) (پنج تایی)
4.000 موجود ۴۰۰,۰۰۰ ریال
LED زرد (10 تایی)
5.000 موجود ۳۵۰,۰۰۰ ریال
گیرنده مادون قرمز (IR) (پنج تایی)
4.000 موجود ۴۰۰,۰۰۰ ریال
LED قرمز (10 تایی)
5.000 موجود ۳۵۰,۰۰۰ ریال
LED سبز (10 تایی)
5.000 موجود ۳۵۰,۰۰۰ ریال
بازر
4.000 موجود ۴۰۰,۰۰۰ ریال
ولوم 10 کیلو
4.000 موجود ۵۰۰,۰۰۰ ریال
خازن 100 میکرو فاراد
4.000 موجود ۳۵۰,۰۰۰ ریال
خازن 1000 میکرو فاراد
5.000 موجود ۳۵۰,۰۰۰ ریال
خازن 4700 میکرو فاراد
0.000 موجود ۳۵۰,۰۰۰ ریال
خازن 2200 میکرو فاراد
5.000 موجود ۲۵۰,۰۰۰ ریال
کلید پوش‌باتن (5 تایی)
5.000 موجود ۲۵۰,۰۰۰ ریال
جامپر (10 تایی)
5.000 موجود ۱۰۰,۰۰۰ ریال
سون سگمنت
5.000 موجود ۳۰۰,۰۰۰ ریال
کلید on/off
4.000 موجود ۷۰۰,۰۰۰ ریال
آی‌سی 7447
5.000 موجود ۶۰۰,۰۰۰ ریال
سیم بردبرد (10تایی)
5.000 موجود ۲۵۰,۰۰۰ ریال